R.A.P

Research and Publications

8

Jurnallar

RESPUBLIKA ILMIY-USLUBIY JURNALI​

Research and Publications

RESPUBLIKA ILMIY-USLUBIY JURNALI​

Ta'lim fidoyilari

RESPUBLIKA ILMIY - USLUBIY JURNAL

NINE

NEW INNOVATIONS IN NATIONAL EDUCATION

Tafakkur manzili

RESPUBLIKA ILMIY - USLUBIY JURNAL

Konferensiya

ONLINE KONFERENSIYA JURNALI (BARCHA SOHALAR UCHUN)

Indeks haqida tushuncha

 

Zenodo

- bu Yevropa OpenAIRE dasturi doirasida ishlab chiqilgan va CERN tomonidan boshqariladigan universal ochiq kirish ombori.

Google Scholar

— barcha format va fanlarning ilmiy nashrlari uchun bepul toʻliq matnli qidiruv tizimi. Loyiha 2004 yilning noyabr oyidan boshlab, dastlab beta-versiyada ishlamoqda.

DOI

- axborot faoliyati ob'ektlarini belgilash uchun mo'ljallangan DOI tizimining asosiy elementi.

CyberLeninka

- bu ochiq fan kontseptsiyasi asosida qurilgan rus ilmiy elektron kutubxonasi.

OpenAIRE

Navigatsiyaga oʻtish Ochiq kirish siyosatlarini qo'llab-quvvatlaydigan ochiq kirish omborlari, arxivlar va jurnallar tarmog'i

Tafakkur manzili

ГЛОБАЛЛАШУВ ВА МОДЕРНИЗАЦИЯ ЗАМОНАВИЙ ЖАМИЯТ ТАРАҚҚИЁТИНИНГ МУҲИМ ХУСУСИЯТИ СИФАТИДА

OPENAIREPDF ZenodoDOI CYBERLENINKAGoogle scholar Published: 16.01.2023Keywords: Глобаллашув, ахборотлашув, модернизация, парадигма,цивилизациявий тараққиёт, жамиятнинг иқтисодий Фазлиддинов Жанобиддин СамДТУ Даволаш факультети 301-гуруҳ талабасиИлмий раҳбар:Абдумажидова Ҳамида СамДТУ “Ижтимоий ва гуманитар”...

Ta’lim fidoyilari

Система упражнений и заданий для развития диалогической речи учащихся на уроках русского языка с использованием виртуальных экскурсий

OPENAIREPDF ZenodoDOI CYBERLENINKAGoogle scholar Published: 10.01.2023Keywords: диалогическая речь, упражнение, русский язык как иностранный, устная речь, речевая единица Мамаюнисова Махлиё Музаффар кизи, магистрант 2-курса ДЖГПУAnnotation. Статья посвящена...

Ta'lim Fidoyilari Jurnali

 

Ta'lim Fidoyilari

.

Ta'lim Fidoyilari

.

Ta'lim Fidoyilari

.

HOMIYLAR

250+

MAQOLALAR

2500+

NASHRLAR

32+

INDEX BAZALAR

12+

Mening maqolam !

 

Ishonchli xizmatlar: Ilmiy nashrlar Tarjima xizmati Xalqaro jurnallar Milliy jurnallar Syertifikat , diplom olish Ommalashtirish ishlari

Ta'lim fidoyilari
Mijozlar talabi 93%

Research and Publications

Sirdaryo viloyati Guliston shahar